SAL8125, Act: V°71.3 (75 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°71.3  
Act
Date: 1454-10-17

Transcription

2020-08-29 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) beatrijs heeft geconse(n)teert want de vors(creven) geleidde/
gescape(n) sijn mette(n) vors(creven) beleide o(m)me d(er) selv(er) beatrise(n) wille/
alrehande gedinge(n) te hebbe(n) oft de selve geleidde mids die(n)/
enige(n) cost oft last lede(n) dat sij die(n) last met enige(n) and(ere)n/
laste(n) oft coste(n) die sij mids de(n) selve(n) gedinge hebbe(n) mochte(n)/
mette(n) vors(creven) beleide aen huer goede v(er)hale(n) sulle(n) metgad(er)s de(n)/
coste vande(n) beleide die(n) sij geloeft hebbe(n) te gelde(n) in gevalle/
oft sij die(n) betaelde(n) en(de) de(n) selve(n) geleidde(n) d(aer) af ontlast/
en(de) v(er)nueght sijnde salme(n) d(er) selv(er) beatrijse(n) huer beleit/
wege(n) scoutbrieve wed(er)geve(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer