SAL8125, Act: V°84.3-R°85.1 (89 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°84.3-R°85.1  
Act
Date: 1454-10-30

Transcription

2020-09-23 by kristiaan magnus
It(em) den vors(creven) brief sal onder scepen(en) van loeven(e) bliven/
/ te deser meyni(n)gen oft de vors(creven) goede vore de vorscr(even)/
lijfp(ensien) in toecomen(de) tiden niet goetgenoech en worden be/
vonden oft dat die besweert wae(re)n met meer laste(n)/
dan vors(creven) steet oft dat sij opde selve met rechte/
niet voert vae(re)n en woude(n) dat sij hen da(n) mette(n) selve(n)/
brieve behulpe(n) sulle(n) o(m)me jairlix te(n) valdage(n) vand(er)/
lijftochte(n) betalinge te gec(ri)gene en(de) desgelijx o(m)me die/
met bete(re)n pande(n) binne(n) d(er) ba(n)mile(n) va(n) loeven(e) geleg(en)/
te v(er)pandene weert sijnde bove(n) alle laste d(aer) uut/
gaende i rijd(er) erflike rinte(n) tot alle(n) laste des vors(creven)/
arnds behoud(elijck) den vors(creven) arnde alt(oes) met eenre bet(alinge)/
te gestane cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer