SAL8126, Act: R°196.3 (221 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°196.3  
Act
Date: 1456-01-30

Transcription

2020-03-25 by Marika Ceunen
It(em) ernul verron va(n) orbays in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt/
wettelic vercocht [te] hebbene h(ere)n ghijsbrechte va(n) tourneal/
prieste(r) capellaen der kerke(n) van s(in)[te] peet(er)s te loeven(e) de vruchte(n)/
vanden goeden h(ier) nae bescr(even) Inden ierste(n) de vruchte(n) va(n) eene(n)/
dach(mael) lants besayt met t(er)wen geleg(n) inde p(ro)chie va(n) orbays/
t(er) plaetse(n) geheeten deseur le mont tussce(n) de goede wout(er)s/
de la follie en(de) de goede henrix coulon It(em) de vruchte(n) van/
xl roede(n) lants geleg(en) inde vors(creven) p(ro)chie oec met t(er)wen besayt/
tussche(n) de goede des p(ro)chiaenscaeps va(n) orbays en(de) de goede/
d(er) arme(n) va(n) orbays It(em) de vruchten van (½) dach(mael) lants besayt/
met rogghen geleg(en) inde vors(creven) p(ro)chie tussce(n) de goede gielijn/
fis (con)stans le doyen en(de) de goede waltier fis gerart dodein/
voe(r) eene(n) zeke(re)n prijs va(n) gelde d(aer) af de vors(creven) ernul hem beki(n)t/
heeft vanden vors(creven) h(ere)n ghijsbr(echt) genoech gesciet sijnde den selve(n)/
h(ere)n ghijsb(recht) vanden selve(n) prijse volc(omelic) quijt scelden(de) geloven(de) den/
selve(n) h(ere)n ghijsb(rechte) d(aer) af alt(oes) genoech te doene en(de) d(aer) af tege(n) eene(n)/
iegelike(n) recht war(an)t te sijne Geloven(de) alnoch de selve ernul/
den selve(n) h(ere)n ghijsbr(echt) tot sijnre manissen ofts hem behoefde te/
comen voe(r) hof en(de) hee(r) d(aer) afme(n) de vors(creven) goede houden(de) is en(de) ald(aer) ke(n)nen(de)/
en(de) liden(de) hem desgelijx vande(n) selve(n) vruchte(n) in titel va(n) wettige(n) coepe/
genoech gesciet te sijne en(de) hem d(aer) vore behoerlike vestich(eit) te/
doene alsoe dat hem vast en(de) genoech sijn moege hortbeke meersb(er)ge ja(nuarii) pe(nulti)[ma]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator