SAL8126, Act: R°224.1 (259 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°224.1  
Act
Date: 1456-02-26

Transcription

2020-07-10 by Marika Ceunen
It(em) everaert vand(er) rijst heeft geloeft janne de becke(re) den jonghe(n)/
sone jans de becke(re) tussche(n) dit en(de) van morghe(n) ov(er) viii daghe(n) naest/
comen(de) te comen tot bruessell en(de) den selven janne voe(r) de scepene(n)/
ald(aer) in behoerlik(er) manie(re)n te goeden en(de) te vestighe(n) in alsulke erf/
like goede als de vors(creven) jan tege(n) den vors(creven) everarde gecocht en(de)/
vercreg(en) heeft geleg(en) te velthem en(de) d(aer) omtre(n)t gelijc den vors(creven)/
ja(n)ne nae den rechte va(n) bruessel dienen sal en(de) behoeven En(de)/
alsdan ten selve(n) daghe heeft geloeft de vors(creven) jan den selve(n) everarde/
ald(aer) tegewordiclic te comen en(de) de vors(creven) guedinghe tontfane vande(n)/
goeden vorg(eruert) En(de) alsdan elc den ande(re)n te voldoene en(de) te v(er)vuegene/
van allen den vurwerden pointe(n) en(de) (con)dicien gelijc de rechte(n)dige/
comescap d(aer) af beg(ri)pt en(de) inne hult En(de) den vors(creven) ja(n)ne sijn be/
hoerlike behoefte(n) en(de) vestich(eit) h(ier) af gedaen sijn sulle(n) [sijnde] gelijc sij [die] hem/
nae recht behoeve(n) sulle(n) so heeft de selve ja(n) den vors(creven) everarde/
alsd(an) t(er) stont geloeft uut te reike(n) en(de) te v(er)vuegen vand(er) so(m)me van/
xi rijd(er)s eens d(aer) inne hij ten selven everarde voirt gehoude(n) es t(am)q(uam)/
ass(ecutu)m cor(am) lint(re) meersb(er)ge fe(bruarii) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator