SAL8126, Act: R°249.2 (301 of 453)
Search Act
previous | next
Act R°249.2  
Act
Date: 1456-03-13

Transcription

2022-11-20 by Marika Ceunen
It(em) de vors(creven) m(er)ten heeft geloeft en(de) toegeseet den vors(creven)/
ja(n)ne goffart ja(n)ne de meye(re) ja(n)ne del mez en(de) peet(ere)n/
sarteels oft ten daghe van betalinghe(n) inden vors(creven) gheerde/
goffart eenich gebrec wae(re) en(de) de vors(creven) iiii p(er)sone(n) de selve/
schout gelde(n) moeste(n) dat hij [hen alsd(an)] mette(n) vors(creven) scepen(en) br(ieve) hem niet/
vord(er) behulpe(n) en sall [nocht hen prame(n)] dan o(m)me vanden vors(creven) ja(n)ne goffart/
ja(n)ne meye(re) del mez en(de) peet(ere)n sartels betalinge te gec(ri)gene/
te wete(n) va(n) elke(n) van hen drie(n) v guill(elmus) scilde [d(aer) af] en(de) va(n)de(n) vors(creven)/
ja(n)ne de meye(re) dand(er) vi guill(elmus) scilde en(de) niet meer en(de)/
dat sij d(aer) mede gestae(n) en(de) passe(re)n sulle(n) en(de) dat te dier mey/
ni(n)ge(n) de(n) scepen(en) brief vors(creven) ond(er) scep(enen) sal blive(n) liggen(de) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator