SAL8126, Act: R°79.2 (83 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°79.2  
Act
Date: 1455-10-11

Transcription

2019-04-19 by Marika Ceunen
Item want peeter m(ar)colf geheten neesen die nae den rechte/
der stad van loeven(en) comen en(de) gheleidt is tot allen de(n) goede(n)/
have en(de) erve henrix noeel te zecke(re)n daghe tot [opden dach van] heden/
hadde doen dach doen voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
inde banc aldair jacoppe van revesvoert die hem onge/
bruyc dede aen alle de goede beide have en(de) erve/
vors(creven) aldair de selve jacop niet comen en es den selve(n)/
peet(ere)n inden rechte comparerende m(er) trecht van sine(n) vors(creven)/
scepen(en) br(ieve) v(er)sueken(de) Soe hebben de he(re)n scepen(en) van lov(en)/
t(er) manissen smeyers gewijst voir een vonnisse wair/
de vors(creven) jacop niet en compt ten opstane smeyers en(de)/
der scepen(en) dat men den selven peet(ere)n vanden vors(creven)/
goeden houden sall in sinen beleide alsoe verre/
alst noch voir hen comen es cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator