SAL8126, Act: R°80.4 (85 of 454)
Search Act
previous | next
Act R°80.4  
Act
Date: 1455-10-13

Transcription

2019-01-23 by Marika Ceunen
It(em) want de vors(creven) aert tege(n) den vors(creven) ja(n)ne ten erfpachte/
genome(n) heeft huys en(de) hoff mett(er) toebeh(oerten) geleg(en) inde p(ro)chie/
va(n) winxele t(er) plaetsen geheeten ten bossche tussche(n) de bosch/
strate in deen zijde en(de) de goede arnds wile(n) va(n) bullestraten in/
dande(r) zijde elx jaers om xxi mol(evaten) rox d(er) mate(n) va(n) lov(en) erflix/
pachts alle jae(re) te half meye te bet(alen) en(de) de selve aert/
hem d(aer) voe(r) egeene(n) ond(er)pant gesedt en heeft soe heeft hij/
den vors(creven) ja(n)ne den vors(creven) brief bekint tot meerd(er) vestich(eit) o(m)me/
jarlix vande(n) vors(creven) pachte betaelt te worde(n) Behoud(elic) dat so/
wa(n)neer de selve arnt den vors(creven) ja(n)ne [voe(r)] de helicht vande(n) vors(creven)/
erfpachte toepant gesedt sal hebben oft de selve helicht afgeq(ue)te(n)/
datme(n) da(n) den vors(creven) brief te nyeute doen sal m(aer) eve(n) lang dat/
de bewisenisse oft quiti(n)ge niet gesciet en sijn so sal hem de vors(creven)/
ja(n) mette(n) vors(creven) brieve moge(n) behulpe(n) o(m)me jarlix betali(n)ge te gec(ri)gene/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator