SAL8126, Act: R°86.2 (94 of 455)
Search Act
previous | next
Act R°86.2  
Act
Date: 1455-10-21

Transcription

 by 
It(em) de vors(creven) jan ylkart en(de) jan de gouwe(re) in p(resen)c(ien) hebbe(n)/
geloeft indivisim in gevalle oft bynne(n) den tijde va(n) vi/
weke(n) dat de gebode lope(n) vande(n) vors(creven) goede(n) yemant/
quame va(n) hue(re)n weghe(n) die den selve(n) gehuyssche(n) de/
selve goede va(n) nad(erscape) ontquite(n) woude(n) so hebbe(n) sij geloeft/
de(n) selve(n) gehuyssce(n) dat gebrec af te doen en(de) hen inde/
selve goede vredelic te houde(n) oft d(aer) af hue(re)n goede(n) moet/
te gecrigen cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator