SAL8126, Act: R°94.1 (106 of 454)
Search Act
previous | next
Act R°94.1  
Act
Date: 1455-10-31

Transcription

2019-02-07 by Marika Ceunen
It(em) reyne(r) vande(n) hoevelde sone wile(n) reyneers in/
p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt dat mids dien dat joffr(ouwe)/
lijsbeth sijn moeder hue(r) voir scepen(en) van loeven(en) v(er)bonde(n) heeft/
in iiii mudden corens te betale(n) maghtelde(n) sijnre dochter/
d(aer) inne de selve reynee(r) sijn heffe(n) heeft dat hen d(aer) mede/
voldaen sijn bijder selver joffr(ouwe) lijsbetthe(n) sijnre moed(er) alle/
gelufte(n) (con)dicie(n) en(de) toeseggen(en) van huwelike va(n) all(en) and(ere)n/
gelufte(n) zake(n) en(de) toeseggen(en) en(de) desgelijx va(n) alle(n) actien/
aensprake(n) en(de) int(er)est en(de) alle rechte dat hem toebehoirt/
oft toebehoe(re)n soude moeghe in enig(er) manie(re)n inde goede/
die bleve(n) sijn en(de) v(er)schene(n) nae de doot reyneers wilen/
sijns vaders alsoe lange de vors(creven) joffr(ouwe) lijsbeth sijn moed(er)/
leven sall der selv(er) sijnre moed(er) van al des vors(creven) is/
volcomelic quijtscelden(de) promittens null geloven(de) de/
selve reynee(r) der vors(creven) sijnre moed(er) nocht huer(en) vandes/
vors(creven) es niet te moeye(n) noch aente spreke(n) bij hem selve(n) oft/
bij yema(n)de and(er)s in enig(er) manie(re)n in egeene(n) rechte geestelic/
of weerlic noch recht hem te v(er)mete(n) inde goede die de/
selve sijn moed(er) nae de doot van() sine(n) vader es blive(n) houden(de)/
en(de) noch opde(n) dach va(n) hede(n) hult [hede(n) houden(de) is] cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator