SAL8126, Act: R°97.2 (113 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°97.2  
Act
Date: 1455-11-04

Transcription

2019-02-19 by Marika Ceunen
It(em) de vors(creven) gehuyssche(n) in p(rese)nc(ia) hebbe(n) geloeft den vorscr(even)/
kinde(re)n en(de) anthonise hue(re)n oem [aut alt(eri)] in gevalle oft gebuerde de/
vors(creven) erflich(eit) in toecomen(de) tijden [hen] te bewisen oft de v(er)panden/
dat sij die bewisenisse en(de) v(er)pandinghe doen sulle(n) tot allen/
coste en(de) laste vanden selven gehuysschen van pontpe(n)ni(n)ge(n) brief/
gelde en(de) alle(n) and(ere)n laste(n) die d(aer) op met rechte lope(n) sullen/
sonder argelist eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator