SAL8126, Act: V°113.2-R°114.1 (129 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°113.2-R°114.1  
Act
Date: 1455-11-20

Transcription

2019-05-10 by Marika Ceunen
It(em) h(er) wout(er) van thryere [thriere] p(er)soen der kerken van kyesekem/
in jeg(enwordicheit) der scepen(en) van loeven(en) gestaen heeft gegeve(n)/
ende bekint dat hij gegeven heeft janne cleynvranx/
zoen yweyns wilen cleynvranx de goede des voirs(creven)/
p(er)soenaetscaps in huysen hove(n) wynnen(de) landen beemden/
eeuselen bosschen thienden chijse erfpachten en(de) ande(re)n/
hoe(re)n toebehoirten en(de) met allen rechten profijten en(de)/
vervallen den p(er)soen aldair toebehoe(re)nde Te houden te/
hebben en(de) te boe(re)n van s(in)[te] jansmisse bap(tis)[ten] naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van twelf jae(re)n lang deen nae dand(er)/
sonder middel volgen(de) elcx jaers dae(re)n bynne(n) voir/
en(de) om xl peet(er)s te xviii stuv(er)s elke(n) peet(er) gerekent/
half tons(er) liever vrouwen dage lichtmisse en(de) half/
s(in)[te] jansmisse p bap(tis)[ten] te betalen den voirs(creven) h(er) woute(re)n/
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne/
als vervolghde schout Voirts soe sal de voirs(creven) jan inder/
voirs(creven) kercken setten en(de) houden op sijne(n) last eene(n) prieste(r)/
en(de) eene(n) coste(r) en(de) de selve kercke bij hen doen bedienen/

//
alsoe dair toe behoirt Ende de huysende vande(n) voirs(creven)/
goede(n) sal de voirs(creven) jan houden op sijne(n) last van ouden/
wercke wel ende loflick den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
mair oft dair yet behoefde van nuwen wercke dat/
sal de voirs(creven) h(er) wouter doen maken op sijne(n) last/
en(de) dair af sal de voirs(creven) jan ongehouden sijn en(de)/
desgelijx sal hij ongehoude(n) sijn van aen de voirs(creven)/
kercke yet te doen maken het wae(re) van deckene/
oft anders Voert sal de voirs(creven) jan betalen sond(er) afslach/
vande(n) voirs(creven) gelde alle chijs ende co(m)mer uuten voirs(creven)/
goeden gaende en(de) hij sal den [de] landen den voirs(creven) goede/
toebehoe(re)nde wel en(de) loflick wynne(n) en(de) werven ten/
mynsten gelijck reegenoeten boven ende beneden/
ende die laten gelijc hij die aenveerdt heeft Voert/
es ondersproken en(de) vorweerde tusschen den voirs(creven) h(er)/
woute(re)n ende janne dat sij van malcande(re)n ten eynde/
vande(n) yersten sess jae(re)n sulle(n) mogen scheiden op dat /
hen oft den eene(n) van hen gelieft Ende want de/
voirs(creven) jan tdoffuys den voirs(creven) goeden toebehoe(re)nde/
wael gespijst heeft soe es voirw(er)de dat de voirs(creven)/
h(er) wouter den selven janne dair voe(r) ten afsceide(n)/
van sijne(n) t(er)mijne afslaen sal de so(m)me van iiii/
rijders eens in afslage van sijne(n) voirs(creven) pachte Ende/
alle dese vurwerde(n) punte(n) en(de) (con)dicien boven bescr(even) hebben/
geloeft de vors(creven) [h(er)] wout(er) ende jan malcande(re)n vast [en(de)] gestentich te/
houde(n) talle(n) tijden en(de) t(er)mijne(n) als die valle(n) en(de) verschinen/
sulle(n) en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout cor(am) lintre/
meersberghe no(vem)[br(is)] xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator