SAL8126, Act: V°177.1 (199 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°177.1  
Act
Date: 1456-01-17

Transcription

2020-03-20 by Marika Ceunen
Cond zij alle(n) lieden dat joffrouwe maghtelt scoex weduwe jans/
wile(n) de roeve(re) des jonghen in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van loeven(e) gestaen heeft/
oppenbarlic gekint en(de) gelijt dat sij ond(er) title va(n) wettig(er) v(er)coepi(n)ge(n)/
vercocht heeft boudewijne scoex hue(re)n wettighe(n) brued(er) alsulke/
x gul(den) croene(n) d(er) mu(n)te(n) sconinx va(n) vrancr(ijc) oft v noble d(er) mu(n)te(n)/
sconinx va(n) yngela(n)t oft de weerde d(aer) aff lijfrente(n) lijfrente(n) die de/
selve joffr(ouwe) maghtelt tot hue(re)n live houden(de) en(de) heffende is op/
de stat van vilvoerde(n) vallen(de) halff opde(n) ierste(n) dach va(n) nove(m)ber/
en(de) halff opde(n) ierste(n) dach va(n) meye It(em) noch xx s(cellingen) tournoise/
te wete(n) xviii rins guld(en) goet en(de) legael oft de weerde d(aer) af voe(r)/
de vors(creven) xx sc(ellingen) tournoise gerek(ent) insgelijx lijfpensie(n) te(n) live d(er)/
vors(creven) joffr(ouwe) maghtelde(n) half opde(n) ierste(n) [eene(n) twintichste(n)] dach va(n) junio en(de) half/
opde(n) xxi[te(n)] dach va(n) december te bet(alen) aen en(de) op de vors(creven) stat/
van vilvoerde(n) gelijc de brieve vande(n) vors(creven) lijftochte(n) gemaict/
en(de) mett(er) stad zegele(n) va(n) vilvoerde(n) besegelt dat volcomelik(er)/
inhoude(n) en(de) beg(re)pen vore eene(n) zeke(re)n prijs va(n) gelde vanden/
welke(n) de vors(creven) joffr(ouwe) maghtelt huer bekint heeft vande(n)/
vors(creven) boudewijne volcomelic betaelt en(de) v(er)nueght te sijne/
o(m)me de vors(creven) lijfrente(n) bide(n) vors(creven) boud(ewijn) opde stat va(n) vilvorde(n)/
vors(creven) gehave(n) en(de) gebuert te worde(n) talle(n) tijde(n) en(de) t(er)mijne(n) als/
die valle(n) en(de) v(er)schine(n) sullen alsoe lange de vors(creven) bouden/
leve(n) sal d(er) vors(creven) joffr(ouwe) maghtelde(n) leven due(re)nde En(de) heeft d(aer)o(m)me/
de selve joffr(ouwe) maghtelt t(er) vestich(eit) va(n) dese(n) getransporteert/
ov(er)gegeve(n) en(de) gecedeert de(n) voirs(creven) boudewijne als coep(er)e allet/
recht i actie en(de) p(ro)p(ri)eteit de welke hue(r) inde vorscr(even)/
lijftochte(n) toebehoe(re)n in enig(er) manie(re)n En(de) oec ov(er)ge den selve(n)/
boud(ewijn) [in sine(n) handen] ov(er)gegeve(n) de orignale brieve inn vande(n) lijfp(ensien) vors(creven) o(m)me/
d(aer) mede de vors(creven) lijfpensie wa(n)nneer en(de) so hem dat behoeve(n) sal/
te heffene en(de) te boe(re)n oft and(er)ssins met rechte te v(er)volghe(n)/
gelijc de selve joffr(ouwe) maghtelt doen soude op dat sij tegewor/
dich wae(r) geloven(de) de selve joffr(ouwe) maghtelt de(n) vorscr(even)/
boud(ewijn) vand(er) vors(creven) lijfp(ensien) tege(n) eene(n) yegelike(n) recht war(an)t/
te sijne cor(am) hortbeke meersb(er)ge ja(nuarii) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator