SAL8126, Act: V°181.2 (203 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°181.2  
Act
Date: 1456-01-20

Transcription

2020-03-19 by Marika Ceunen
It(em) den vors(creven) h(er)ma(n)ne beleit sijnde tot alle(n) den goede(n) have ende/
erve des vors(creven) henrix sullen beide schoutbrief en(de) beleitbrieff/
ond(er) scepen(en) van loeven(e) blive(n) liggen(de) tot behoef des vors(creven) h(er)mans/
tot deser meyni(n)gen oft de selve herma(n) in toecomen(de) enich gebreck/
hadde [in wat manie(re)n dat ware] vanden vurwerden oft (con)dicien be aengaende d(er) ti(m)meri(n)gen/
van eene(n) huyse dat de selve henric h(er)ma(n) tege h(er)maen aende(n)/
selve(n) henricke verdinght heeft te maken nae inhouden van/
eenre cedulen tusschen hen beiden d(aer)af gemaect sijnde dat de/
selve herma(n) metten selven beleide dat gebrec v(er)reike(n) en(de) v(er)hale(n)/
sal nae inhebben d(er) selv(er) cedulen en(de) niet vorde(r) met coste en(de) co(m)m(er)/
Behoud(elic) oft de selve henric behulp behoefde mette(n) selve(n) beleide/
o(m)me sijn goede bescut te hebbe(n) dat hem dat h(er)ma(n) doen sal sond(er)/
sine(n) cost eve(n) v(er)re dat die vorderi(n)ge niet en (contra)rie(r)e den vurw(er)d(en)/
bove(n) bescr(even) En(de) den vors(creven) h(er)ma(n)ne voldaen sijnde so salme(n) den/
vors(creven) henricke sijne(n) beleitbrief mette(n) schoutbr(ief) ov(er)geve(n) sonder/
argelist kennen(de) en(de) lidende de selve henric gehave(n) en(de) ontf(angen) te/
hebbe(n) vande(n) vors(creven) h(er)ma(n)ne de so(m)me va(n) xxx peet(er)s in mynd(er)nisse(n)/
van dien vijftich peet(er)s gelik(er) d(aer) voe(r) dat de vors(creven) h(er)ma(n) tege(n)/
den selve(n) henr(icke) tvors(creven) huys verdinght heeft te maken den selve(n)/
h(er)ma(n)ne vanden vors(creven) xxx peet(er)s in mynd(er)nisse(n) als voe(r) volc(omelic) quitscel(dende) /
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator