SAL8126, Act: V°225.3 (262 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°225.3  
Act
Date: 1456-02-27

Transcription

2020-07-24 by Marika Ceunen
Item es vurw(er)de al eest soe dat de vors(creven) p(er)sone(n) den vors(creven) goerde/
de voirs(creven) schout geloeft hebben te betalene gelijc vors(creven) steet/
So eest nochtan vurw(er)de dat dien niet wederstaende de/
vors(creven) drie p(er)sone(n) ten vors(creven) valdage den vors(creven) goerde niet meer/
gelts betalen en sullen dan alsoe vele als gedraghe(n) zullen/
v mudden rox wel bereidt d(er) maten van loven(e) d(aer)aff de/
selve goert [des maen] vrij daghs voe(r) s(in)[t] jansd(ach) neestcomen(de) ende/
des maendaegs d(aer) nae tot sijne(n) schoensten neme(n) ende/
kiesen sall den hoechsten merckdach vande(n) tween dat/
selve coren tot sijne(n) diersten gegouden sall hebben int/
corenhuys te loven(e) alsoe men dat claerlic bevinden/
sal op den registe(r) d(er) stad van loeven(e) en(de) alsdan sullen/
de selve ii p(er)sonen den vors(creven) goerde betalen alsoe vele/
gelts alst tselve coren tot dien dage gegouden sal hebbe(n)/
en(de) niet meer tot v mudden toe gelijc vors(creven) steet ende/
niet meer sond(er) argelist cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator