SAL8126, Act: V°226.1 (265 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°226.1  
Act
Date: 1456-02-27

Transcription

2020-07-24 by Marika Ceunen
Item es vurw(er)de ende ondersproken al eest soe dat de vors(creven) p(er)sone(n) den /
voirs(creven) goerde de vors(creven) schout ten vors(creven) valdaghe geloeft hebben te/
betalene dat dien nochtan niet wederstaen(de) de selve p(er)sonen/
den vors(creven) goerde ten vorg(eruerde) valdaghe niet meer gelts betalen/
en sullen dan soe vele als gedraghen zullen xii mudde rox/
vanden besten rogghe d(er) maten van he(re)ntals te weten(e) drie v/
viertelen d(er) selv(er) maten voir elc mudde gerekent d(aer)aff de selve/
goert des maendaegs voe(r) s(in)t jansd(age) bap(tis)[ten] neestcomen(de) ende/
des maendaegs d(aer)na tot sijne(n) schoenten neme(n) en(de) kiesen sall/
den hoechsten mercdach van dien tween dat tselve coren/
tot sinen diersten ge[g]houden sall hebben te he(re)ntals opde merct/
alsoe debeckers van he(re)ntals vanden besten rogghe hue(re)n prijs/
nemen sullen en(de) d(aer) op backen gelijc men dat ald(aer) claerlic bevinde(n)/
sall Ende dan sullen de selve p(er)soenen den voirs(creven) goerde betale(n)/
soe vele gelts als tselve corens te dien daghe geghouden sall/
hebben en(de) niet meer tot xii mudden toe gelijc vors(creven) steet/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator