SAL8126, Act: V°232.3-R°233.1 (275 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°232.3-R°233.1  
Act
Date: 1456-03-03

Transcription

2020-08-14 by Marika Ceunen
Item es vurwerde en(de) ondersproken al eest soe dat de vors(creven) p(er)sone(n)/
den vors(creven) goerde den vors(creven) schout ten vorg(eruerde) valdaghe geloeft hebbe(n)/
te betalene dat dien nochtan niet wederstaen(de) de selve p(er)sonen/
den vors(creven) goerde ten vorg(eruerde) valdaghe niet meer gelts betalen en/
sullen dan soe vele als ghedraghe(n) sullen xii mudde(n) rox/
vanden besten rogge der maten van he(re)ntals te weten(e) drie/
viertelen der selver maten voir elc mudde gherekent d(aer)aff de/
selve goert des maendaegs voe(r) s(in)t jansd(aghe) bap(tis)[ten] neestcomen(de)/
en(de) des maendaegs d(aer)na tot sijne(n) schoente(n) neme(n) en(de) kiesen sall/
den hoechsten mercdach van dien tween dat tselve coren/
tot sijnen diersten geghoude(n) sall hebben te he(re)ntals opde/
merct alsoe de beckers van he(re)ntals vande(n) besten rogghe
//
hue(re)n prijs nemen sullen ende dair op backen gelijc men/
dat aldair claerlic bevinden sall Ende dan sullen de vors(creven) p(er)sone(n)/
den vorg(enoemde) goerde betalen soe vele gelts alst tselve coren te dien/
daghe geghoude(n) sall hebbe(n) en(de) niet meer tot xii mudde(n) toe/
gelijc vors(creven) steet cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator