SAL8126, Act: V°63.2-R°64.1 (64 of 454)
Search Act
previous | next
Act V°63.2-R°64.1  
Act
Date: 1455-09-23

Transcription

2018-12-28 by Marika Ceunen
It(em) al eest soe dat bove(n) den vors(creven) chijs van xiii st(uvers) iii d(enieren)/
outchijs xiii l(i)b(ra) xiii st(uvers) borsgelts d(aer) op de vors(creven) goede ge/
wara(n)deert sijn de selve goede belast staen met eene(n) rins/
gul(den) erfchijs die berthelmeeus dillen d(aer) aen houden(de) is Soe/
es nochta(n) vurwerde dat de vors(creven) andries den vors(creven) p(er)soene(n)/
die hem waerscap geloeft hebben uut ocsuyne va(n) dien rinsch/
gul(den) niet pramen en sal aengesien dat de vors(creven) wilen/
steve(n) vanden berghe ke ten tijden als hij leefde de pe(n)ni(n)ge/
dienen(de) tott(er) afquiti(n)ge(n) vande(n) vorsc(reven) rinsch gul(den) ond(er) scepenen/
gesedt heeft tot behoef berthelmeeus vors(creven) so wa(n)neer de/
selve berthelmeeus den selve(n) stevene sine(n) naecomelinge(n)/
oft erfgename(n) behoirlike guedinge d(aer)af gedaen sal hebbe(n)
//
Ende ter bewaernissen des vors(creven) andries vande(n) poele sal/
tselve gelt den selve(n) andriese d(aer) af wara(n)t sijn en(de) bliven/
tott(er) tijt toe sijn vors(creven) goede d(aer)af ontlast sulle(n) wese(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator