SAL8126, Act: V°78.1 (80 of 455)
Search Act
previous | next
Act V°78.1  
Act
Date: 1455-10-11

Transcription

2019-03-22 by Marika Ceunen
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen en(de) v(er)resen sijn tussche(n) rase/
van creenwijc in deen zijde en(de) ja(n)ne coulon in dande(r) zijde alse/
van zeke(re)n scaden die de(n) beeste(n) des vors(creven) raes opdes vors(creven) jans/
goede geleg(en) te s(in)[te] jans geest gedaen soude(n) hebbe(n) en(de) oic/
van zeke(re)n leeme die opde selve goede van wege(n) des vors(creven)/
raes gegrave(n) en(de) gehaelt soude sijn welke scade(n) de vors(creven)/
jan vanden vors(creven) rase eischt hem opgericht te worde(n) d(aer) af/
de vors(creven) raes de (contra)rie meynt soe hebbe(n) hen de vors(creven) p(ar)tie(n)/
d(aer) af gekeert en(de) gesubmitteert in segge(re)n en(de) vrientlike/
yffene(re)n te wete(n) de vors(creven) raes in huyghe(n) va(n) udekem voir/
spreke en(de) de vors(creven) jan in gielise va(n) udeke(m) oec voirspreke/
in sulker vuege(n) dat de vors(creven) segge(re)n tierst volcome(n) infor/
macie hebben(de) huer segge(n) d(aer) af eendrechticlic segge(n) en(de)/
p(ro)nu(n)cie(re)n sulle(n) tussce(n) dit en(de) avo(n)t mett(er) sonne(n) p(ro)mitt(entes)/
rat(um) cor(am) lint(re) hortbeke oct(obris) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator