SAL8126, Act: V°85.1 (92 of 454)
Search Act
previous | next
Act V°85.1  
Act
Date: 1455-10-20

Transcription

2019-01-30 by Marika Ceunen
It(em) gheert uuten broeke wonen(de) opden blauwe(n)putte in p(rese)ncie(n)/
der scepene(n) van loeven(en) gestae(n) heeft genome(n) en(de) bekint dat hij ge/
nome(n) heeft van laureyse va(n) thiene(n) als man en(de) momboir/
m(ar)griete(n) ylkarts geheete(n) laureys weduwe jans wile(n) va(n) valke(n)/
borch de goede h(ier) nae bescr(even) Ierst een boend(er) lants geleg(en)/
opde loe tussche(n) de goede peet(er)s wile(n) vande(n) berghe en(de) roelofs/
vand(er) vare(n)t It(em) i dach(mael) lants geleg(en) opt huffelsschevelt/
tussche(n) de goede goerts vranx en(de) goerts va(n) kesselle It(em)/
noch i dach(mael) gelege(n) opde(n) corte(n)wech tussche(n) roelove vand(er)/
vare(n)t en(de) ja(n)ne roesaert geheete(n) uut(er) poerte(n) Te houde(n) en(de)/
te hebbe(n) va(n) halff merthe naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) vi jae(re)n/
lang due(re)nde elx jaers dae(re)n binne(n) voe(r) en(de) o(m)me vijff/
mudde(n) en(de) seve(n) halst(ere)n rox d(er) mate(n) va(n) lov(en) met wa(n)ne/
en(de) vede(re)n wel bereit alle jae(re) sinte andries(misse) apostels te/
bet(alen) en(de) te lov(en) t(er) woni(n)ge(n) des vors(creven) laureys te leve(re)n alle/
jare den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde/
schout met vurwerde(n) dat de vors(creven) wi(n)ne de vorscr(even)/
goede winne(n) werve(n) en(de) ov(er)meste(n) sal wael en(de) loflic/
gelijc regenoete(n) bove(n) en(de) benede(n) met hue(re)n wettige(n) en(de)/
getidege(n) vore(n) en(de) die niet moge(n) hoervruchte(n) and(er)s da(n)/
sijn regenoete(n) bove(n) en(de) benede(n) En(de) oft hij die hoervruchte/
so sal hij die selve goede d(aer)nae meste(n) gelijc regenoete(n) sulle(n)/
doen bove(n) en(de) benede(n) En(de) want hij dese goede aenveert/
heeft tsine(n) aencome(n) mett(er) stoppele(n) Soe es vurwerde dat/
hij die alsoe tot sine(n) afsceide(n) late(n) sal sond(er) argelist/
cor(am) hortbeke meersberghe oct(obris) xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator