SAL8126, Act: V°94.1 (107 of 454)
Search Act
previous | next
Act V°94.1  
Act
Date: 1455-11-03

Transcription

2019-02-12 by Marika Ceunen
van h(ere)n ja(n)ne ophoeberch priest(er)/
It(em) willem van ha(m)me wonen(de) te creyenhem in p(rese)nc(ia) d(er) burg(er)/
meest(er) en(de) scepen(en) h(ier) nae genoempt heeft geloeft op sijn lijff/
en(de) op sijn goet en(de) op zoenbreke en(de) peisbreke te sijne dat/
hij om negema(n)de sake(n) noch stucke(n) wille die gesciet sijn tusse(n)/
hem in deen zijde en(de) h(ere)n ja(n)ne va(n) ophoeberch prieste(r) tot/
op dese(n) dage toe va(n) hede(n) in dande(re) den selve(n) h(ere)n ja(n)ne/
ne(m)mermeer wangonst hatide veede noch viantscap doen/
noch drage(n) en sal hem crincke(n) noch hinde(re)n aen lijf noch/
aen goet noch oec te campe eissche(n) dage(n) noch moye(n) buyte(n)/
lants bij hem selve(n) noch bij nyema(n)de and(er)s Beken(nende) en(de) v(er)lijde(n)/
de selve wille(m) so wair hij h(ier) jege(n) dade dat hij sijn soude/
peisbreke en(de) zoenbreke en(de) v(er)boert hebbe(n) sijn lijf en(de) sijn goet/
ond(er) wat h(ere)n oft gerichte hij bevonde(n) worde Behoud(elic) (et)c(etera)/
cor(am) pryke(re) burg(imagistro) roel(ants) meersberge scab(inis) no(vem)[br(is)] iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator