SAL8127, Act: R°104.1 (131 of 453)
Search Act
previous | next
Act R°104.1  
Act
Date: 1469-01-26

Transcription

2021-02-14 by kristiaan magnus
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zelen sien oft hoe(re)n lesen ende sund(er)linge den eerbe(re)n wisen/
en(de) voersienigen scepen(en) en(de) raide der stad van loeven(e) en(de) elken besund(er) onsen lieven en(de) zee(re) geminde(n)/
vrienden borg(er)meeste(re)n en(de) scepen(en) en(de) raet der stad van bruessel saluyt Doen cont dat opten/
dach van heden voe(r) ons comen sijn in p(ro)pe(re)n p(er)soen(en) peter marie en(de) katheline van opstalle/
wettige kinde(re) wilen jans vanden opstalle arnt de k[e]yel marien en(de) gielijs van assche/
kathelinen vanden opstalle voirscr(even) ma(n)ne en(de) wettige mombo(r)en Ende hebben gemechticht/
geconsenteert en(de) gewillecoert gielise vanden opstalle bruede(re) de voirg(enoemde) kinde(re)n vande(n)/
opstalle te halen(e) opteheffen(e) taenveerden(e) en(de) tontfangen van onder scepen(en) oft secretarise/
van loven(e) alsulken scepen(en) brief van loeven als noch aldair leeght getheekent opden voirs(creven)/
wilen ja(n)ne va(n)de(n) opstalle hue(re)n vade(re) vand(er) dat(en) xiii nove(m)bris a(n)no lvi Dair mede de selve wilen/
jan vanden opstalle afgequijt heeft acht schilde brabants Geloven(de) te vreden te sijne metter/
overleveringe die den voirs(creven) gielise vanden voirg(eruerde) brieve gedaen sal wesen Des wij/
torconden den zegel ten saken der voirs(creven) stad van bruessel hier op hebben doen drucken opten/
xxvi[ten] dach van januario int jair onss he(re)n duysent vierhondert en(de) negenentsestich na/
costume shoefs van brabant
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-05-18 by kristiaan magnus