SAL8127, Act: V°127.2 (153 of 453)
Search Act
previous | next
Act V°127.2  
Act

Transcription

2019-09-03 by kristiaan magnus
It(em) want meest(er) jan van hug(ar)den prieste(re) die ov(er)mids vonnisse(n) van scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) come(n) ende gheleit is tot allen den goiden have en(de)/
erve gheerts vanden bog(ar)de ende jans lijcoeps beide van beckevoirt/
tot eene(n) zekere(n) daghe op heden met rechte verstreken sijnde/
hadde doen inne scrive(n) mette(n) brieve(n) der stad van loeven(en) den [vois(creven)] gheerde/
vande(n) bogaerde janne lijcoep ende henricken steenbeex die hem/
onghebruyck deden aende goiden h(ier) nae bescreve(n) Inden iersten aen/
eene(n) wage(n) met sijnder toebehoirte(n) iii bedden elc van x viere(n)deele(n)/
met hue(re)r toebehoirte(n) ii beden van viii vierendeele(n) met hue(re)r toebehoirte(n)/
iii coyen ende een leghe veede ii voudezijdelen vi wijncanne(n) ii stoope/
tynnen(en) viii eeren potte(n) getouwe tot iii peerden een duysint/
mutsaerts ii alboem blocken tstuc van ix voete(n) lanc ii groote scrijne(n)/
en(de) noch aen alreande alrehande huysraet Aldair de selve [p(er)soene(n)] niet/
come(n) en sijn den voirs(creven) meeste(re)n janne sijne(n) dach van rechte verwachten(de)/
en(de) inden rechte compare(re)nde Soe hebbe(n) de hee(re) scepen(en) van loeven(en)/
t(er) manisse(n) smeyers ghewijst voir een vonnisse wair de selve p(er)soene(n)/
niet en quame(n) ten opstane smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den voirs(creven)/
meestere(n) janne vande(n) voirs(creven) goiden houden sal in sijne(n) beleide/
alsoe verre alst noch voir scepen(en) come(n) is P(rese)ntib(us) witte roelofs/
beert lyemi(n)ge(n) mersels dece(m)br(is) s(e)c(un)da
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-07-23 by kristiaan magnus