SAL8128, Act: R°6.1 (1 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°6.1  
Act
Date: 1457-06-27

Transcription

2014-12-23 by Bart Thoelen
Tvo(n)nisse tusschen diericken van lang? .../
joffr(ouwe) magdalene(n) loenijs weduwe dierix ... rode/
vaders des voirs(creven) dierix in dande(re) alse van .../
jouffr(ouwe) magdaleene totte(n) voirs(creven) dyericken ges .../
dat hij hue(r) beclaeght hadde dat zij wel de ... thoene(n) .../
soude van tghene dat hij geswore(n) hadde vand(en) haven gebleve(n)/
nae de doot des voirs(creven) wijlen dierix sijns vader gelijc hij dat/
boet te thoene(n) inde(n) rechte Daer op de voirs(creven) jorijs dede/
segghen met hue(re)n voirsprake hoe wale dat den voirs(creven)/
diericken geliefde op te doene des voirs(creven) is dat .../
nochtan alsoe niet en seide maer hadde geseeght dat hij/
geswore(n) hadde (con)trarie hue(re)r opinien en(de) anders niet En(de)/
nae dat de voirs(creven) dieric gethoent heeft gelesen .../
hadde Es gewijst t(er) manissen smeyers nae aen .../
thoenisse en(de) verantwerden des voirs(creven) dierix .../
voirs(creven) jouffr(ouwe) magdaleene den voirs(creven) diericken t(er) bet(er)nisse /
doen sall eene bedevaert tot coelen d(er)w(er)t te porre(n) /
bynne(n) xl dage(n) naestcomen(de) en(de) goide wairh(eit) d(aer) af/
bringhen(de) nae den rechte van deser stad oft zijne(n) .../
te hebben(e) p(rese)nt(ibus) kersmake(re) ab(soloens) opp(endorp) borch(oven) cokeroul .../
x zande in placito g(ene)[r]ali vide(licet) junii xxvii/
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-09-29 by kristiaan magnus