SAL8128, Act: R°111.2 (177 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°111.2  
Act
Date: 1440-10-27

Transcription

2020-01-23 by kristiaan magnus
It(em) yde vander linden in jeg(ewordicheit) d(er) scepen(en) va(n) loeven(e) gestae(n) heeft gekint/
en(de) gelijt dat sij va(n) ja(r)e te ja(r)e [totte(n) daghe] wael en(de) wittelic v(er)nueght en(de) betaelt/
es geweest va(n) ja(n)ne sampsoen scepen(en) te loeven(e) va(n) alsulke(n) ii rijders/
lijfpensie(n) staen(de) tot hue(re)n lijve en(de) ten live va(n) hue(re)n docht(er)? en(de) te(n) live/
des lanxte(n) leven(de) va(n) hen beiden die de vors(creven) ja(n) sampsoen .../
en(de) claes pied(er)s en(de) mychiel va(n) potsuynsb(er)ghe als sijn borge(n) met/
scep(enen) brieve(n) va(n) loven(e) jairlix sculd(ich) sijn Te wete(n) vand(er) ... de(n)/
selve(n) scep(enen) brief voe(r) scepen(en) va(n) loven(e) bekint wert totte(n) dage toe/
va(n) hede(n) den selve(n) ja(n)ne sampsoen en(de) de(n) vors(creven) sijne(n) borge(n) voir/
alle(n) den vors(creven) t(er)mijne(n) totte(n) dage toe va(n) hede(n) volcomen/
quijtscelden(de) P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) s(ed) p(ro)misi[t] war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) cor(am) opp(endorp) zande oct(obris) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-10-30 by kristiaan magnus