SAL8128, Act: R°25.2 (29 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°25.2  
Act
Date: 1457--

Transcription

2021-01-05 by kristiaan magnus
It(em) godefridus vanden lare et will(el)m(us) smet ambo com(m)or(antes) apud/
pellenberch promis(eru)nt ind(ivisim) joh(ann)i donde(re) de campenhout .../
p(re)positi lovanien(sis) alse vanden tweesten gedeelte d(er) tien(de) (vander)/
selver proeftijen toebehoerende geleg(en) ten broeke inde (prochie) (van)/
pellenberch beghinne(n)de vande(n) corttenberghe tot la.? .../
alsoe voerts de laerstrate wed(er)om totte(n) beken toe gelijc (de)/
selve geert tot opden dach van heden toe gehouden heeft (van)/
s(in)[te] jansmisse bap(tis)[ten] lestleden eene(n) t(er)mijn van vijf jae(re)n lanc (duerende)/
deen nae dander stappans sonder middel volgende (elx) (jaers) (daeren)/
bynne(n) o(m)me en(de) voe(r) vijf mudden rocx en(de) vijf mudden ... (elc)/
greyns goit en(de) payabel d(er) maten van loeven(en) met wanne en(de) (vederen)/
wael bereyt alle jae(re) s(in)[te] andriesmisse apostels te betalen (ende) (te)/
loeven(en) t(er) woeni(n)gen des voirs(creven) jannes te leve(re)n (den) (voirscreven)/
t(er)mijn duerende q(uolibet) ass(ecutu)[m] Et p(ri)m(us) cor(am) cokeroul .../
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-10-02 by kristiaan magnus