SAL8128, Act: V°12.2 (8 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°12.2  
Act
Date: 1457-07-04

Transcription

2020-11-07 by kristiaan magnus
It(em) agneese buysinx? weduwe geldens wile(n) va(n) ophem in p(rese)nc(ia) heeft/
gekent en(de) gelijt dat hij bij handen jans boxhorens na(tur)lex gehave(n) heeft/
... eene(n) peet(er) lijfpensie(n) te(n) live d(er) vors(creven) agneese(n) en(de) wijle(n)/
... en(de) te(n) live des lanxte(n) leven(de) va(n) hen beide(n) opde(n) xxiii[te(n)]/
... va(n) septembri te bet(alen) alse van vi t(er)mijne(n) voirlede(n) te/
... jae(re)n li lii liii liiii lv en(de) lvi d(aer) inne de vors(creven) it he(n)ric/
... weghe als principael henric bruyste(n) en(de) de vors(creven) ja(n)/
... borge(n) des selfs he(n)rix met scepen(en) brieve(n) va(n) lov(en) daer/
(op) (gemaect) opde(n) xxiii[te(n)] dach va(n) septembri int jair xiiii[c] l/
... wae(re)n den selve(n) ja(n)ne boxhore(n) en(de) sijn goede vande(n) vors(creven)/
... vande(n) t(er)mijne(n) vors(creven) volc(omelic) quijtscelden(de) P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui)/
... cokeroel julii viii[ta] iiii[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-09-29 by kristiaan magnus