SAL8128, Act: V°6.2 (3 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°6.2  
Act
Date: 1457-06-30

Transcription

2020-10-30 by Kristiaan Magnus
... lijsbeth va(n) ha(m)me en(de) jan stas beide vors(creven) in deen zijde ende/
ja(n)ne? del poerte in dande(re) zijde in p(rese)nc(ia) hebbe(n) gekint en(de)/
gelijt? de vors(creven) he(n)ric en(de) lijsbeth dat de comescap vande(n) hove/
d(aer) af de guedi(n)ge h(ier) voe(r) gescr(even) staet gesciet is in alsulk(er) mate(n)/
... die noch de guedi(n)ge die d(aer) af gesciet is de(n) selve(n) he(n)ricke/
egeen? ontstade en doet noch doen en sal moge(n) aen alsulke hue/
ringhe(n)? en(de) vurwerde(n) d(aer) aen cleve(n)de d(aer) mede de vors(creven) henric/
het? vors(creven) hof va(n) half m(er)the lest lede(n) in hueri(n)ge(n) genome(n) en(de)/
gehoude(n) heeft en(de) houde(n) soude eene(n) t(er)mijn va(n) vi jae(re)n En(de) om/
hem? d(aer) af te verseke(re)n dat hem ind(er) selv(er) sijnd(er) hueri(n)ge(n) egeen/
... gesciede(n) en soude in gevalle oft dese goede va(n) nad(er)scape/
...te(n)? worde(n) so hebbe(n) hem de vors(creven) lijsbeth en(de) jan de/
... vurwerde(n) vand(er) comescap geloeft te voldoene en(de) te/
volvuerne? al waert oec soe dat hem de vors(creven) goede/
...e(n) worde(n) en(de) hem die hueri(n)ge va(n) die(n) te doen vol/
... Geloven(de) oec oft bide(n) vriende(n) vand(er) eend(er) p(ar)tien/
... va(n) hue(re)r zijde(n) besund(er) quijtte(n) dat da(n) de vors(creven) jan/
... t(er) stont gehoude(n) sulle(n) sijn den vors(creven) he(n)ricke/
... boe(re)n tgelt vande(n) and(ere)n goede(n) die ongequete(n)/
... sal de vors(creven) he(n)ric gehoude(n) sijn sijn gued(ingen) va(n)/
... en(de) te nyeute te doene Et p(ro) om(n)ib(us) p(rem)iss(is)/
... p(re)fato henrico d(i)c(t)a eor(um) bo(na) cu(m) o(mn)ib(us)/
...ut sup[ra] eisd(em)/
ContributorsJos Jonckheer , kristiaan magnus , Kristiaan Magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-09-29 by kristiaan magnus