SAL8129, Act: R°122.1 (114 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°122.1  
Act
Date: 1458-12-11

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
It(em) jan corduwaens in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt dat hij inden/
name en(de) va(n) weghen gielijs vande(n) berghe geheete(n) van den/
putte gehave(n) en(de) ontfange(n) heeft va(n) wille(m)me ts(er)vaes alsulcke/
iiii g(ri)pe(n) xl pl(a)c(ken) voir elc g(ri)pe gerek(ent) die [als] jan wijle(n) ...?/
in sijne(n) doodbedde begheerde uutgereict en(de) betaelt te werden(e)/
gielijse vande(n) berghe vors(creven) den vors(creven) wille(m)me en(de) sijn goede/
en(de) sijne(n) oire(n) erve(n) en(de) naec(omelingen) vanden selve(n) iiii g(ri)pen voldaen (ende)/
quijtscel(lende) Geloven(de) de selve jan corduwaers va(n) wege(n) des/
vors(creven) gielijs den vors(creven) wille(m)me [h(ier) aff alt(oes)] genoech te doene en(de) tege(n) eene(n)/
iegelike(n) gerecht warant te sijne cor(am) beert prijke(re) dec(embris) xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus