SAL8129, Act: R°128.3 (126 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°128.3  
Act
Date: 1458-12-16

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
It(em) nae dien dat meest(er) jan calaber secreta(r)i[(us)] d(er) stat van lov(en)/
die geleit is totten goeden jans sampsoens welc jan samp/
soen te voe(re)n geleit was totte(n) goeden jans wijlen vanden/
berghe welke beleide de selve meest(er) jan tot die(n) goede(n)/
beide in sijnd(er) macht hadde versocht heeft hem die goede nae/
recht gelev(er)t te worden Soe sijn de selve goede den selven/
meest(er) ja(n)ne in p(rese)nc(ia) va(n) ja(n)ne de witte en(de) ja(n)ne va(n) beert/
scep(enen) te lov(en) bij janne boen als vorste(r) gelev(er)t en(de) de selve/
meest(er) jan heeft hem des gedraghen aende scep(enen) dat hij die/
goede uut machte vanden selve(n) bel(eit) aenveerde cor(am) witte/
beert p(re)dict(is) dec(embris) xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus