SAL8129, Act: R°140.1 (139 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°140.1  
Act
Date: 1458-12-23

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
It(em) den dach va(n) rechte op hede(n) diene(n)de voir meye(r) en(de)/
scepen(en) va(n) loven(en) inde banc ald(aer) tussche(n) ja(n)ne de donde(re) als/
geleit totte(n) goede(n) jans vand(er) eyke(n) sone wijle(n) loenijs in/
deen zijde en(de) ja(n)ne vand(er) hadocht in dande(r) zijde alse/
va(n) ii stucke(n) rox die de vors(creven) jan de donde(re) den vors(creven) ja(n)ne/
vand(er) hadocht eisschen(de) is hebbe(n) de vors(creven) p(ar)tije(n) v(er)linght/
bij (con)sente des eens vande(n) and(ere)n van hede(n) ov(er) iii weke(n)/
te mistide o(m)me alsd(an) tege(n) malcande(re)n te rechte te come(n) en(de)/
vande(n) selve(n) coerne rechts te plege(n) opde sake va(n) dien/
v(er)lore(n) te sijne vande(n) ghene(n) die h(ier) inne gebreclic wae(r)/
cor(am) witte beert dec(embris) xxiii vid(elicet) die sabb(ati)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-30 by kristiaan magnus