SAL8129, Act: R°161.3 (151 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°161.3  
Act
Date: 1459-01-09

Transcription

2019-08-27 by kristiaan magnus
It(em) de selve jan moens in p(rese)nc(ia) heeft geloeft m(ijn) hee(re) den abt/
scloest(er)s va(n) vliederbeke en(de) de(n) vors(creven) ja(n)ne de smet rintm(eeste)r des/
selfs cloest(er)s aut alt(e)ri tot behoef des selfs cloest(er)s tussce(n) dit en(de)/
half vastene naestc(omende) goede vestich(eit) te doene voe(r) scepen(en) va(n) lov(en)/
met goede(n) borgen d(aer) voe(r) goetgenoech sijnde o(m)me [den selve(n)] va(n) half/
meye naestc(omende) eene(n) t(er)mijn va(n) viii jare(n) lang due(re)nde elx jaers/
dae(re)n bi(n)nen viii peet(er)s mo(ne)[te] te xviii st(uvers) bet(aelt) te worde(n) alse va(n)/
zeke(re)n lande(n) en(de) beemde(n) gelegen t(er) nuw(er) capellen die de vors(creven)/
jan moens vanden [selve(n)] cloeste(r) vors(creven) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde elx jaers/
voe(r) de vors(creven) viii peet(er)s in pechtinge(n) houden(de) is et in(de) cor(am) e(isdem)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-30 by kristiaan magnus