SAL8129, Act: R°166.2 (158 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°166.2  
Act
Date: 1459-01-13

Transcription

2019-08-19 by kristiaan magnus
It(em) heeft de vors(creven) lijsbeth den vors(creven) ja(n)ne de custe(re) geloeft en(de)/
toegeseedt oft de vors(creven) goede h(ier) namaels [met rechte] gepraemt worden/
voir enige(n) and(ere)n [oud] chijs oft co(m)m(er) die uutte(n) selve(n) huyse en(de) hove/
gegaen mochte(n) [gedragende tott(er) weerde(n) va(n) vii clinck(arden) eens oft dae(r) boven] dan de vors(creven) iiii cap(uynen) iiii oude gr(ipen) en(de) xx s(cellingen)/
[bonen] pay(ments) d(aer) op hij de vors(creven) goede va(n) huer in erfd [ten erfchijse] o(m)me genome(n)/
heeft dat sij dat gelden sal en(de) afdoen [en(de) de vors(creven) goede d(aer) af ontlage(n)] alsoe v(er)re als vii/
clinckarde [eens] elke(n) clinck(art) gereke(n)t op xiiii stuv(er)s hen strecken moge(n)/
sulle(n) en(de) niet vorde(r) oft den selve(n) ja(n)ne de custe(re) de selve vii/
clinckarde uutreike(n) en(de) betale(n) dwelc va(n) beids hem sal gelieve(n)/
sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-30 by kristiaan magnus