SAL8129, Act: R°293.4 (338 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°293.4  
Act
Date: 1459-05-28

Transcription

2020-01-12 by kristiaan magnus
It(em) is den voirs(creven) brief bekint te des(er) meyni(n)gen oft den voirs(creven) p(er)soene(n) de/
voirs(creven) vesticheit in toecomende tijden niet zeker genoech en wae(re) oft hen/
oic niet en geliefde aende voirs(creven) pande huer betalinge te v(er)reicken dat sij/
hen mette(n) voirs(creven) brieve sulle(n) moege(n) behelpen aende voirs(creven) sculde(re)n ende/
huer goede o(m)me vander voirs(creven) lijfpens(ien) jairlijx betaelt te wordden oft volco/
men vesticheit hen tot hoe(re)r beider live et ad vita(m) sup(er)stit(is) dienen(de) te/
gecrigen(e) ende die and(er)ssins op seke(re) pande bynne(n) loeven gelegen weert sijnde/
bove(n) alle cond(icien) d(aer) voe(r) uutgaende iiii rijd(er)s erflic ten laste en(de) coste willems/
en(de) sijns vad(er)s voirs(creven) te v(er)panden Behoud(elic) hem ... met eenre beta/
lingen te doene te moege(n) gestane eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-17 by kristiaan magnus