SAL8129, Act: R°66.2 (71 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°66.2  
Act
Date: 1458-10-03

Transcription

2020-01-09 by kristiaan magnus
Tvonnisse tusschen he(re)n yngelbeert van ytte(re) ridde(re) in deen zijde/
en(de) henricke taingisaert als geleit tot alle(n) den goede(n) have en(de) erve/
jans de bouckaert gehete(n) trebuc in dande(re) alse vande(n) goede(n) vors(creven)/
de welke de vors(creven) h(er) yngelbeert beslage(n) en(de) beco(m)mert hadde voir/
gebrec va(n) voldoene va(n) zeke(re)n vurwerde(n) va(n) pechtinge(n) va(n) eene(n)/
moele(n) den vors(creven) h(ere)n yngelbrechte toebehoeren(de) Meynen(de) de selve/
h(er) yngelbrecht sijn gebrec aende vors(creven) goede te v(er)halene en(de) d(aer)/
af de vors(creven) henric die cont(ra)rie meynde seggen(de) dat die .../
goede mett(er) vors(creven) vurwerden met rechte alsoe niet v(er)bonde(n) (sijn)/
dat dan sijne(n) beleide p(re)judice(re)n soude moege(n) M(air) mocht wail .../
vors(creven) jan in sijne(n) p(er)soen d(aer) inne verbonden sijn om te voldoene .../
vurwerde(n) vors(creven) seggen(de) d(aer) o(m)me de selve henric dat hem en(de) (sijnen)/
beleide dese goede sculdich sijn te volgene en(de) heeft die hee(re) (van)/
ytte(re) iet te volgen va(n) sijne(n) vurw(er)d(en) vors(creven) volge dat opde p(er)soen/
jans vors(creven) Es gewijst dat henricke(n) taingisaert en(de) sijne(n) beleide volge(n)/
sulle(n) de vors(creven) goede en(de) heeft h(er) yngelbrecht enich gebrec va(n)/
sijne(n) vurwerden dat hij dat volgen mach aen ja(n)ne trebuc vors(creven)/
cor(am) beert prijke(re) m(er)sels colonia oct(obris) t(er)cia
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus