SAL8129, Act: V°118.2 (111 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°118.2  
Act
Date: 1458-12-07

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
It(em) willem de smet die geleit is totte(n) goede(n) henrix paeps/
met sijne(n) medeplichte(re)n in deen zijde ende jan coersay en(de) jan he(n)ric/
vand(er) heiden als geleit totte(n) goeden arnts coersay in dande(re)/
hebbe(n) dach va(n) thoene(n) va(n) hede(n) ov(er) viii daghe(n) te mistide neestc(omende)/
cor(am) witte roelofs prijke(re) m(er)sels dec(embris) vii vid(elicet) die iovis
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus