SAL8129, Act: V°119.2 (112 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°119.2  
Act
Date: 1458-12-09

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) gheert vande(n) bossche in deen zijde en(de) frisse(n) va(n)/
zellaer in dande(r) zijde in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van loven(en) gestae(n) hebbe(n)/
elc malcande(re)n bevorwert geloeft en(de) toegeseet alse va(n) al/
sulke(n) xxiiii peet(er)s die de vors(creven) goede des vors(creven) gerard(us) en(de)/
des vors(creven) frippens geleg(en) als voe(r) ongesund(er)t en(de) onve(r)sceide(n) sculd(ich)/
sijn te twee t(er)mijne(n) te bet(al)[en] dat sij die tot hue(re)n besproke(n)/
valdage(n) tussce(n) hen beide(n) te gelike gelde(n) en(de) bet(alen) sulle(n) en(de) elc/
va(n) hen beide(n) van sijnd(er) helicht des and(er)s goede scadeloes houde(n)/
en(de) ontheffe(n) en(de) dat de vors(creven) frisse(n) mids die(n) laste opde/
vors(creven) goede staen(de) den vors(creven) gheerde noch sijne(n) goede(n) mids/
d(er) gelufte(n) va(n) wara(n)deerscape en(de) genoech doene niet prame(n)/
en sal niet wed(er)staen(de) die(n) dat dese(n) last inde(n) selve(n) waer/
scape niet genoepe(n) en es Et p(rimi) p(ro)miss(it) viceq(uo)q(uid) p(ar)s alte(ri)/
p(re)d(i)c(t)a sua bo(na) de licen(cia) du(m)sudi titulo iusti subpigner(is) oblig(avi)[t]/
eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus