SAL8129, Act: V°123.4 (121 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°123.4  
Act
Date: 1458-12-11

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
It(em) den vors(creven) brieff heeft geco(n)senteert de vors(creven) ja(n)nes le boirgne/
gegeve(n) te worde(n) ja(n)nes de dond(er) o(m)me hem selve(n) en(de) sijn/
ande(re) mede borgen begrepen inden vors(creven) lijfpe(n)sie brief va(n) iii/
rijd(er)s vand(er) selv(er) lijftochten te doene ontlastene met allen/
co(m)me(r) en(de) costen het sij van rechte oft ande(re) en(de) voert o(m)me den/
vors(creven) ja(n)ne le boirgne in [alle(n)] ande(re)n sake(n) d(aer) mede te behulpen/
eve(n) v(er)re die ghe tot gheenen hind(er) noch p(re)judijs en ge/
droege(n) tott(er) ontlasti(n)ge(n) vand(er) borchtochte(n) vors(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus