SAL8129, Act: V°135.2 (134 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°135.2  
Act
Date: 1458-12-21

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
It(em) hebbe(n) de vors(creven) ad(ri)aen en(de) sijn huysvr(ouw) geconse(n)teert en(de)/
gewillecoert datme(n) den lanxte(n) leven(de) va(n) hen beiden den vors(creven)/
beleitbrief mette(n) schoutbrieve sal ov(er)geve(n) en(de) late(n) volge(n) tot/
sijne(n) vrije(n) wille m(aer) hebbe(n) de selve gehuyssche(n) geconsenteert w(er)t al/
datme(n) de(n) vors(creven) goede h(er)meys tot sijnre manisse(n) mette(n) selve(n)/
beleide sal late(n) behulpe(n) o(m)me de(n) selve(n) goerde bet(aelt) te worde(n) va(n)/
tgene des sij te hemwert gehoude(n) sijn gelijc hij dat met sijnd(er)/
eed sal verifice(re)n en(de) groetsen dec(embris) xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus