SAL8129, Act: V°162.1 (153 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°162.1  
Act
Date: 1459-01-11

Transcription

2019-08-27 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) maghtelt als geleit tot alle(n) de(n) haeflike(n) goede(n)/
andries wile(n) crabbe in p(rese)nc(ia) (et)c(etera) heeft gekint en(de) gelijt dat/
sij mids machte vande(n) selve(n) hue(re)n beleide en(de) oic mids machte/
vand(er) vo(n)nisse va(n) co(n)tinuacie(n) voe(r) hue(r) en(de) tegen yden wed(uw)[e] andries/
wijle(n) crabbe vors(creven) en(de) ja(n)ne en(de) gheerde hue(re)n kind(ere)n op hede(n) ge/
wesen v(er)cocht heeft de have h(ier) nae bescr(iven) gelijc die inde(n)/
voergaende(n) vo(n)nisse bescr(iven) staet voe(r) eene(n) prijs va(n) xx rins/
gul(den) d(er) mu(n)ten vande(n) vier coervorste(re)n d(aer) af de selve gebr(uedere)/
huer vestich(eit) en(de) gelufte(n) af ged(aen) hebbe(n) tot zeke(re)n dage(n) te bet(alen)/
m(er)cels colonia ja(nuarii) xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-30 by kristiaan magnus