SAL8129, Act: V°165.1 (157 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°165.1  
Act
Date: 1459-01-13

Transcription

2019-08-21 by kristiaan magnus
Want opde(n) dach va(n) hede(n) jan vand(er) eyke(n) soene wijle(n) loenijs/
als geleit nae de(n) rechte d(er) stat va(n) loeven(en) tot alle(n) de(n) goede(n) have/
en(de) erve godevards tayma(n) met rechte hadde doen bescr(iven) den/
selve(n) goerde tayma(n) wille(m)me de hane en(de) henricke switt(er)/
die hem ongebruyc dede(n) aen ii winhove(n) d(aer)af deen geheete(n)/
is thof te tombeke en(de) dand(er) thof te droete(n)beke mette(n)/
huyse(n) hove(n) winnen(de) lande(n) en(de) alle(n) and(ere)n hue(re)n toebehoerte(n) geleg(en)/
inde p(ro)chie va(n) ov(er)ijssche It(em) aen alle de haeflike goede vors(creven)/
soe wair die gele inde selve p(ro)chie va(n) ov(er)ijssche geleg(en)/
Ald(aer) de vors(creven) p(er)soene(n) niet come(n) en sijn den vors(creven) ja(n)ne vand(er)/
eyke(n) sijne(n) dach verwachten(de) en(de) inde(n) rechte compare(re)nde soe/
es gewijst t(er) manisse(n) smeyers bide(n) scepen(en) va(n) loven(en) voe(r) een vo(n)/
nisse datme(n) de(n) vors(creven) geleidde(n) vande(n) vors(creven) goede(n) houde(n) sal/
in sijne(n) beleide alsoe v(er)re dat voe(r) tscepen(en) come(n) is p(rese)nt(ibus) witte/
beert prijke(re) m(er)sels col(onia) ja(nua)[rii] xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-30 by kristiaan magnus