SAL8129, Act: V°166.1 (159 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°166.1  
Act
Date: 1459-01-13

Transcription

2019-08-21 by kristiaan magnus
It(em) nae dien dat goert die melte(re) aengesproke(n) heeft ja(n)ne/
de smet geheete(n) de briede(re) voe(r) xxix stuv(er)s en(de) i pl(a)c brab(ants)/
pay(ments) en(de) va(n) iii mudde(n) rox en(de) i sist(er) die hij seide hem sculd(ich)/
te sijne va(n) pechti(n)ge(n) va(n) zeke(re)n goede(n) te ned(er)velpe geleg(en) die/
de selve ja(n) vande(n) vors(creven) goerde in pechti(n)ge(n) gehoude(n) hadde Eysscen(de)/
de selve goert betali(n)ge va(n)des vors(creven) is en(de) oft de vors(creven) ja(n) hem/
die schout ontke(n)ne(n) woude so deilde hij hem va(n) die(n) de(n) eedt/
Welke(n) eed de selve ja(n) aennam te doene te wete(n) dat hij/
goerd d(aer) af goerde niet sculd(ich) en is m(aer) hem d(aer) af wael en(de)/
dueghdelic bet(aelt) hadde en(de) nae dat de selve ja(n) tot dier/
eed gewijst was so heeft hij die(n) gedae(n) gelijc hij die(n) gebode(n)/
hadde cor(am) witte beert prijke(re) m(er)sels col(onia) ja(nua)[rii] xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-30 by kristiaan magnus