SAL8129, Act: V°94.1-R°95.1 (99 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°94.1-R°95.1  
Act
Date: 1458-11-14

Transcription

2019-08-23 by kristiaan magnus
Het sijn come(n) in rechte voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) willem wit/
teman als momboir joffr(ouwe) heilwigen va(n) arschot sijnre huysvrouwe(n)/
gielijs stroeproc als momboir joffr(ouwe) kat(lij)[ne(n)] va(n) arschot sust(er) der/
voirg(enoemde) heilwige(n) in deen zijde en(de) meest(er) goert pasteel als geleit totte(n)/
goeden jans van bierbeke en(de) marie(n) va(n) arschot sijns wijfs na(tur)like/
docht(er) jaq(ue)mijns wijle(n) va(n) arschot des jongen in dande(r) zijde alse va(n)/
v crone(n) erfchijs licht(er) mu(n)te(n) des coni(n)x van vrancr(ijcke) te wete(n)/
tsestich pl(a)c(ken) brabants payme(n)t voe(r) elc croene gerek(ent) staende/
op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande te rillaer en(de) d(aer) o(m)tre(n)t geleg(en)/
die nu houden(de) mach sijn de weduwe jans wijle(n) gobbelers/
welke pande volcomelik(er) genoe(m)pt en(de) gespecificeert staen in/
zeke(r) scepene(n) brieve(n) d(aer) op gemaect int jaer duyse(n)t vierhond(er)t/
en(de) xxix x dage in octobri In welke(n) erfchijs vanden v croene(n)/
vors(creven) meynden de vors(creven) willem en(de) gielijs als momboir hue(re)r/
huysvrouwe(n) vors(creven) dat hen volgen souden die twee derden/
deelen gemerct dat jaq(ue)mijn wijle(n) va(n) arschot de jonge/
wettich brued(er) hue(re)r huysvrouwe(n) den vors(creven) erfchijs v(er)crege(n)/
hadde en(de) d(aer) uute sond(er) wettige gebuerte acht(er) hem te laten/
gestorve(n) en(de) alsoe ware(n) sij die naeste leve(n)de met joffrouwe(n)/
marie(n) va(n) arschot wettige huysvrouwe meest(er) goerts pasteels/
vors(creven) der welk(er) joffr(ouwe) marie(n) zij liete(n) volgen deen derde(n)deel/
va(n) dien chijse Bieden(de) de vors(creven) pointe(n) te thoene(n) en(de) mett(er)/
mi(n)sten (et)c(etera) D(aer) op de vors(creven) meest(er) goert cont(ra)rie meynde/
seggende dat so(m)mige vanden vors(creven) ond(er)pande leengoede/
ware(n) en(de) dat jan va(n) bierbeke de bekinde(r) va(n) sijne(n) brieve/
vanden leenhee(re) ontfange(n) hadde Seggen(de) voert dat jaq(ue)mijn/
wijle(n) va(n) arschot d(aer)af dese rinte comen is de selve rinte/
met testame(n)te gelaten en(de) besedt hadde marie(n) sijnd(er) na(tur)lik(er)/
docht(er) wettig(er) huysvrouwen des vors(creven) jans va(n) bierbeke/
sluytende en(de) (con)cludere(n)de dat hij met die(n) testame(n)te soude/
/ mogen voert vae(re)n t(er) plaetsen d(aer) dat behoert dwelc de vors(creven)/
wederp(ar)tije he(m) (con)senteerde en(de) ov(er)gaf Soe dat de h(ere)n scepen(en)/
va(n) loeven(en) t(er) manisse(n) smeyers gewijst hebbe(n) voir een vo(n)nisse/
dat de(n) vors(creven) wille(m)me en(de) gielise volge(n) sulle(n) die twee d(er)de/
gedeelte(n) vanden v croene(n) Behoud(elijc) heeft meest(er) goert iet/
te volge(n) met sijne(n) testame(n)te dat hij dat doen mach t(er) plaetse(n)/
d(aer) dat behoert Cora(m) om(n)ib(us) scab(in)is in scampno dempto roelofs/
no(vem)[br(is)] xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus