SAL8131, Act: R°136.5 (204 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°136.5  
Act

Transcription

2013-08-28 by Walter Winnelinckx
It(em) ja(n) vranx geheete(n) smet van aerschot die beclaeght hadde willeme/
jaq(ue)mijn van wavre voir x rinsche gulden(en) [en(de) op heden tegen mal(canderen)] dair af den dach van rechte/
[hadden] op heden diende voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) hebben den selve(n) dach uut/
ghestelt en(de) verlinct tot des tweesten dijsdaighs nae derthiendach naistc(omende)/
naistcomen(de) te mistijde o(m)me [alsdan] ald(air) in(der) saken te p(ro)cederen(e) en(de) met clachte(n)/
voort te varen ghelijck sij op heden gedaen zoude(n) hebben tot welken/
daghe de voirs(creven) jaquemijn ghelooft heeft te rechte te comen(e) en(de) rechts/
te plegen totten eynde uut op de sake v(er)loren cor(am) nausnide(re) colonia/
decemb(ris) xxiii a(nn)[o] lx
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-24 by Inge Moris