SAL8131, Act: R°209.4 (309 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°209.4  
Act

Transcription

2019-09-25 by Walter Winnelinckx
It(em) de selve p(er)soene(n) vide(licet) d(i)c(t)o flore(n)cio gerardo schats em(an)cip(ato) ut sup(ra)/
hebbe(n) geloeft indi(vi)sim henricke swaus vors(creven) xx rins gul(den)/
va(n) goude goet en(de) ginghe bi(n)ne(n) drie maende(n) naestcomen(de) te/
bet(alen) en(de) ind(er) stat wissel va(n) bruessel te leve(re)n als v(er)volghde/
schout o(m)me de selve xx rins gul(den) voert bekeert te/
worde(n) gelijc zeke(re) acte(n) gepasseert voe(r) den hoghe(n) raet ons gened(ichs)/
h(ere)n ts(er)toge(n) dat volcomelic inhoude(n) en(de) beg(ri)pe(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-08-27 by Inge Moris