SAL8131, Act: R°62.3-V°62.1 (111 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°62.3-V°62.1  
Act

Transcription

2020-05-05 by Walter Winnelinckx
Cont sij allen lyeden dat henrick vander beke wonen(de) te gottekem in p(rese)ncia heeft/
ghenome(n) ende bekent dat hij ghenome(n) heeft van claese van sinte goricx/
natuerlijck van weghen lodewijcx van sinte goericx sijne wettichs soens recteurs/
des hoghen autaers van ons(er) liev(er) vrouwen ind(er) clercken capelle(n) te loeven(en) xiiii/
dachmael lants paulo den selven autaer toebehorende ghelijck dat die gelegen/
sijn in div(er)se p(ar)cheelen ende stucken inde prochie van guttekem en(de) dair/
omtrent te houden(e) te hebben(e) en(de) te wynnen van half meerte lestleden
//
eenen t(er)mijn van xii jairen langk due(re)nde deen nae dande(r) zonder/
myddel volgende elcx jairs dae(re)n bynnen voe(r) ende o(m)me ii mudden /
rogx en(de) een half mudde tarwen elcx grains goet en(de) payabel met/
wanne en(de) met vede(re)n wel bereydt der maten van loeven(en) alle jaire tsinte/
andriesmisse apostels te betalen(e) ende te loven(en) t(er) woninghen des voirs(creven) claes/
te leveren(e) den voirs(creven) claese den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine/
als verreycte schout op de vurweerde hier nae bescreve(n) te weten dat de/
voirs(creven) henrick vander beke de voirs(creven) goede jairlijx de(n) voirs(creven) goede t(er)mijn due(re)nde/
te(n) behoirlijken tijde(n) wel en(de) lofflijck wynne(n) werven en(de) mesten sal gelijck/
reghenoten boven en(de) beneden gheloven(de) de voirs(creven) claes van sinte goericx/
den voirs(creven) henricke vand(er) voirs(creven) pechtinghe(n) den voirg(escreven) t(er)mijn due(re)nde teghen eenenyeghelijke(n) recht warant te zijne behoudelijck oft de voirs(creven) /
lodewijck van s(in)te goericx sijn zone bynnen den voirs(creven) t(er)mine aflivich/
wordde dat hij dan vanden navolgenden tijde der doot lodewijx voirs(creven) /
vand(er) voirs(creven) warantscap onghehouden sijn sal cor(am) roelofs lyeminghe(n)/
septemb(ris) xxi
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-03-26 by Inge Moris