SAL8131, Act: V°176.3 (262 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°176.3  
Act

Transcription

2021-02-14 by Walter Winnelinckx
It(em) jan de donder als gemechticht van h(ere)n wille(m)me va(n) assche/
proefst van loeven(e) in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt dat hij uut/
machte vand(er) selv(er) sijnre p(ro)curacien gehadt en(de) gehave(n) heeft uut/
den handen jorijs de hont wissele(r) d(er) stat van loeven(e) va(n) wege(n)/
anthonijs vand(er) noot lxxii rijd(er)s te xxvi st(uvers) voer dafquite(n) van/
dien iiii rijd(er)s erflic die de vors(creven) h(er) wille(m) hadde en(de) houden(de) was/
opde goede des vors(creven) anthonijs die toe te behoren plagen ja(n)ne vand(er)/
eyken sone wijlen lonijs te campenhout en(de) d(aer) omtre(n)t gelegen/
En(de) noch xxii rijd(er)s elke(n) rijd(er) gereke(n)t als voe(r) voe(r) dacht(er)stellige/
pachte(n) d(er) selv(er) den vors(creven) anthonise sijn goede en(de) alle ande(re)/
des quitan(cien) behoeven(de) van des vors(creven) steet volcomelic quijt scelden(de)/
P(ro)mit(tens) war(andizare) cor(am) zande colonia fe(bruarii) t(ertia)
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-08-27 by Inge Moris