SAL8131, Act: V°291.2 (460 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°291.2  
Act
Date: 1461-06-10

Transcription

2018-11-05 by Walter Winnelinckx
It(em) pierart al plitthe wonen(de) te genappe in teghew(er)dich(eit) d(er) scepen(en) van/
loeven(en) ghestaen heeft ghenome(n) en(de) bekint dat hij ghenome(n) heeft van augustine/
van dormale alse p(ro)cureur en(de) voirgange(r) sgoidshuys van argenton omtrent/
xxii boende(re)n ond(er) wynnen(de) lande beempde(n) ende eeussele(n) den voirs(creven) goidshuyse/
toebehoren(de) ghelege(n) inde p(ro)chie van vieulx genepie(n) en(de) van way ghelijc en(de)/
soe verre everaerts wijle(n) delhoste ghehoude(n) heeft Te houden(e) te hebben(e)/
en(de) te wynnen(e) vanden yerste(n) daghe van meye lestleden eene(n) t(er)mijn van/
vi jaire(n) langk Elcx jairs dae(re)n bynne(n) vore en(de) o(m)me xii rinssche gulden(en) te/
xix st(uvers) stuck halff te kersmisse en(de) half te paessche(n) te betalen(e) alle jaire/
de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) [win] de voirs(creven) wynnende lande/
wynne(n) ende werve(n) ghelijck reghenoete(n) bove(n) en(de) benede(n) ende die voirs(creven)/
beempde en(de) eusselen wel en(de) loflick beheyme(n) ende bevreden ende/
vanden voirs(creven) wynnen(de) lande sal de voirs(creven) [wi(n)ne] bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne de xii/
boende(re)n eens wel en(de) loflick ov(er)meste(n) en(de) tsurplus merghelen wel en(de)/
ghetruwelick en(de) dat ghedaen sijnde dair bij altijt ontbiede(n) eene(n) man/
die m(ijn) vrouwe vande(n) voirs(creven) goidshuyse d(air) toe ordine(re)n sal It(em) sal de voirs(creven) wyn/
jairlix hie(re)nbynne(n) betalen zond(er) afslach vande(n) voirs(creven) pachte alle(n) den chijs/
uute(n) voirs(creven) goede gaende soe intijts dat tgoedshuys d(air) bij geen schade en/
lijde en(de) oft bij ghebreke van dyen de(n) voirs(creven) goedshuyse oft zine(n) voirs(creven) goede e(n)nige/
schade aenghedaen wordde Die schade heeft de voirs(creven) wyn den goidshuyse/
gelooft op terichte(n) tamq(uam) ass(ecutu)[m] Ende es vurw(er)de dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
lande late(n) sal tot sine(n) afscheyden ghelijck hij die vandt te sine(n) aencomen(e)/
cor(am) lyeminghe(n) colonia junii x[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2012-08-29 by Inge Moris