SAL8132, Act: V°235.2 (411 of 490)
Search Act
previous | next
Act V°235.2  
Act
Date: 1462-04-22

Transcription

2020-08-22 by Kristiaan Magnus
It(em) ja(n)nes desmet rintm(eeste)r jonch(e)r liebrechs va(n) meldert heeft/
ontsett op eene(n) borge te daghe en(de) te rechte te come(n) alsulke(n)/
xxx rijd(er)s als laureys vand(er) brugge(n) geheete(n) mette(n) gelde na(tur)lec/
beslage(n) hadde die jan stevens van wavre opde(n) wissel te lov(en)/
gesedt heeft In(de) est fideiussor roeland(us) lombart et p(rimus) cor(am) col(onia)/
meersb(er)ge fer(ia) iiii[ta] p(ost) paska vide(licet) april(is) xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt