SAL8133, Act: R°109.3 (184 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°109.3  
Act
Date: 1462-11-16

Transcription

2019-12-01 by myriam bols
It(em) willem van thiene(n) zone symoens van thiene(n) van sine(n)/
yerste(n) bedde in p(rese)ncia heeft ghelooft arnde van thiene(n) ja(n)ne/
van thiene(n) zine(n) zone en(de) den ande(re)n hue(re)n borghe(n) tot en(de) elke(n) bezund(er)t/
en(de) elcx goede van hen schadeloes te houden(e) en(de) tontheffene van i(½)/
rinssch(e) gul(den) lijftochte(n) van dien drie rinssche gul(den) lijftochte(n) staen(de)/
ten live h(ere)n willems edelhee(re) p(rie)st(er)s en(de) jacops sijns brued(er)s en(de) te(n)/
live des lanxte(n) leven(de) van hen beyde(n) dair inne de voirs(creven) arndt van/
thiene(n) en(de) jan sijn zone met ja(n)ne wijle(n) boen amelrijke(n) wijlen/
die wecht(ere) en(de) laureyse willem(air) verobligeert en(de) verbonde(n) staen/
met scepen(en) brieve(n) van lov(ene) d(air) op ghemaect gedateert sept(embris)/
xviii anno lii[o] ende den selve(n) i(½) rinssche gul(den) lijfp(ensien) alsoe jairlix/
in tijts en(de) in uere(n) cuele(n) en(de) vernueghe(n) dat de selve p(er)soene(n)/
oft huer goede d(air) af ne(m)mermeer schade en hebbe(n) in enig(er) manie(re)n/
En(de) oft sij oft e(n)nich van hen mits d(er) lijftochte(n) voirs(creven) van i(½)/
rins gul(den) e(n)nichsins gepraempt oft beschedich wordde(n) het/
wa(r)e vand(er) p(ri)ncipaeld(er) lijfp(ensien) jairlijk(er) v(er)schenend(er) rinte(n) oft ande(r)/
schade(n) hoedanich die wa(r)en d(air) af heeft [oic] gelooft de voirs(creven) willem/
den voirs(creven) arnde en(de) ja(n)ne en(de) den ande(re)n p(er)soene(n) en(de) elke(n) bezu(n)d(er)t/
die schade opte richten(e) en(de) te restitue(re)n cor(am) witte cok(eroul) no(vem)[b(ris)] xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus