SAL8133, Act: R°11.5 (9 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°11.5  
Act
Date: 1462-07-09

Transcription

2019-09-26 by myriam bols
It(em) cu(m) (con)dic(i)o(n)e solita ende dat sij hen voort mette(n) selve(n) schoutbrieve ten eynde vand(en)/
drie jaire(n) naistc(omende) behulpe(n) zulle(n) moghe(n) o(m)me vand(en) voirs(creven) borchtochte(n) schadeloes en(de)/
costeloes geheelick en(de) al ontslaghe(n) en(de) onthave(n) te wordde(n) met coste en(de) co(m)me(r) zond(er) argelist/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus